Qemu で NetBSD/sparcを動かしてみる��

Contents

  1. Qemuのインストール
    1. - cd /usr/pkgsrc/emulator/qemu0 ;make install

Qemuのインストール

NetBSDの場合はpkgsrc経由でインストールできます��

- cd /usr/pkgsrc/emulator/qemu0 ;make install

Add a comment