Annotation of wikisrc/features/video-hardware.mdwn, revision 1.2

1.1    mlelstv   1: #Supported video hardware
1.2   ! mlelstv   2: 
1.1    mlelstv   3: <table>
           4: <tr>
           5:  <th>Release</th>
           6:  <th>Platform</th>
           7:  <th>Video hardware</th>
1.2   ! mlelstv   8:  <th>text console</th>
    !       9:  <th>graphics</th>
1.1    mlelstv  10: </tr>
           11: <tr>
           12:  <td>2+</td>
           13:  <td>i386/amd64</td>
           14:  <td>NVidia GeForce2 Go</td>
1.2   ! mlelstv  15:  <td>wscons</td>
1.1    mlelstv  16:  <td>base Xorg, pkgsrc modular-xorg-server</td>
           17: </tr>
           18: <tr>
           19:  <td>5+</td>
           20:  <td>i386/amd64</td>
           21:  <td>ATI Mobility Radeon HD 3650</td>
1.2   ! mlelstv  22:  <td>wscons</td>
1.1    mlelstv  23:  <td>base Xorg</td>
           24: </tr>
           25: <tr>
           26:  <td>5+</td>
           27:  <td>amiga</td>
           28:  <td>native chipset</td>
1.2   ! mlelstv  29:  <td>grfcc, wscons</td>
1.1    mlelstv  30:  <td>base Xorg</td>
           31: </tr>
           32: <tr>
           33:  <td>7</td>
           34:  <td>evbarm RPI</td>
           35:  <td>native chipset</td>
1.2   ! mlelstv  36:  <td>wscons</td>
1.1    mlelstv  37:  <td>base Xorg</td>
           38: </tr>
           39: </table>

CVSweb for NetBSD wikisrc <wikimaster@NetBSD.org> software: FreeBSD-CVSweb